Loading...
 1. Chú ý: Để tài khoản không bị banned: Đăng đúng chuyên mục, không spam, không comment quảng cáo chèn link trong chủ đề của người khác, dùng từ vô nghĩa Uppp...
  >> Không đăng bài PR/SEO trong các Box mua bán.
  >> Các thành viên bấm Report khi phát hiện nội dung/bình luận Spam BQT sẽ xử lý triệt để
  >> Spam là không có đất sống ở diễn đàn này !
  Dismiss Notice
 2. Đăng tin hiệu quả tại diễn đàn Mua bán rao vặt Dofollow tại địa chỉ >>> http://muabanraovattop.com
  Dismiss Notice
 3. SIÊU KHUYẾN MÃI >> QUẢNG CÁO BANNER TẠI VỊ TRÍ NÀY GIÁ CHỈ 200K/1TH (SIZE 728x200)

  >> LIÊN HỆ NGAY: 0909.819.057
  Dismiss Notice

Hướng dẫn sử dụng Admin CP cho forum VBB (Phần 5)

Thảo luận trong 'vBulletin & Templates'

 1. TT24h@

  TT24h@ Administrator Staff Member

  ADS
  Forum Display Options (forumdisplay) - Tùy chọn hiển thị diễn đàn (forumdisplay)

  Show Users Browsing Forums: Hiện thành viên duyệt diễn đàn
  Việc bật tùy chọn này sẽ hiện những thành viên hiện thời đang duyệt những diễn đàn riêng lẻ trên forumdisplay.php. Cái này có thể ảnh hưởng đến việc thực thi.
  Các thiết lập:
  Không
  Có, theo vần
  Có, ngẫu nhiên

  Maximum Displayed Threads Before Page Split: Số chủ đề tối đa được hiển thị trên một trang
  Số chủ đề được hiển thị trên trang diễn đàn trước khi bị phân chia thành nhiều trang.

  Show Sticky Threads on All Pages: Hiện chủ đề chú ý trên mọi trang
  Chọn 'Có' để hiện những chủ đề đặt chú ý trên mỗi trang forumdisplay.php page mà không quan tâm tới số trang. Đặt 'Không' để chỉ hiển thị chúng trên trang đầu tiên.

  Highlight Threads in Which User Has Posted: Làm nổi bật những chủ đề mà thành viên có tham gia
  Khi chức năng này được bật, những thành viên đã đăng nhập sẽ thấy một 'dấu chấm' (hoặc bất kỳ ảnh nào bạn chọn) tại thư mục biểu tượng (thư mục nóng, thư mục mới, ..vv..) bên cạnh những chủ đề mà họ có tham gia.

  Hot Threads Enabled: Bật chủ đề nóng
  Chủ đề nóng chỉ ra những chủ đề với sự tích cực cao.

  Hot Threads Qualifying Views: Số lần xem để thành Chủ đề nóng
  Nếu 'Chủ đề nóng' được bật, những chủ đề có hoặc nhiều hơn số lần xem được chỉ định sẽ được coi là chủ đề nóng.

  Hot Threads Qualifying Posts: Số bài viết để thành Chủ đề nóng
  Nếu 'Chủ đề nóng' được bật, những chủ đề có hoặc nhiều hơn số bài viết được chỉ định sẽ được coi là chủ đề nóng.

  Multi-Page Thread Links Enabled: Bật liên kết cho chủ đề đa trang
  Liên kết tới trang riêng của một chủ đề mở rộng nhiều trang trên danh sách diễn đàn?

  Multi-Page Thread Maximum Links: Tối đa số liên kết chủ đề đa trang
  Khi liên kết nhiều trang trong hiển thị diễn đàn, cái này cho phép bạn đặt điểm ngắt cho số trang bằng cách thay thế bằng 'more...'

  Length of Thread Preview Text: Chiều dài đoạn văn xem trước chủ đề
  Thiết lập này cho phép bạn chỉ định bao nhiêu ký tự của bài viết đầu tiên trong chủ đề được hiển thị tại dòng 'tiêu đề' trên trang forumdisplay.

  Đặt thiết lập là 0 để tắt chức năng xem trước chủ đề.

  Group Announcements: Nhóm thông báo
  Kết hợp 1 thông báo của diễn đàn vào danh sách của chúng, nơi mà thông báo mới nhất được hiển thị?

  ------------------------------***------------------------------

  Thread Display Options (showthread) - Tùy chọn hiển thị chủ đề (showthread)

  Show Users Browsing Threads: Hiện người dùng đang duyệt chủ đề
  Bật tùy chọn này sẽ hiện những người dùng hiện thời đang duyệt chủ đề riêng lẻ trên showthread.php. Cái này có thể ảnh hưởng tới việc thực thi.

  Maximum Displayed Posts Before Page Split: Tối đa bài viết được hiển thị trước khi bị phân chia
  Số bài viết tối đa được hiển thị trên trang chủ đề trong chế độ bình thường hoặc chế độ pha trộn trước khi bị phân chia thành nhiều trang.

  User-Settable Maximum Displayed Posts: Người dùng có khả năng điều chỉnh số bài viết hiển thị
  Nếu bạn muốn cho phép người dùng đặt số bài viết tối đa mỗi trang chủ đề của riêng họ, hãy thêm tùy chọn được phân biệt bằng dấu phẩy. Bỏ trống tùy chọn này để ép buộc người dùng sử dụng thiết lập 'Số bài viết tối đa hiển thị trước khi phân trang' ở trên.

  Thiết lập ví dụ: 10,20,30,40

  Show Default Post Icon: Hiện biểu tượng bài viết mặc định
  Dùng biểu tượng mặc định nếu người dùng không chọn biểu tượng bải viết hoặc không có khả năng chọn trên thiết lập diễn đàn? Bỏ trống nếu không dùng tùy chọn này.

  Number of Characters Before Wrapping Text: Số ký tự trước khi bị bẻ từ
  Nếu bạn muốn tự động chèn dấu cách vào một từ dài, hãy nhập số ký tự tối đa bị ngắt vào ô trên.

  Nếu bạn không muốn điều này xảy ra, hãy nhập 0.

  Check Thread Rating: Kiểm tra đánh giá chủ đề
  Nếu được bật, tùy chọn này sẽ kiểm tra người dùng đã bỏ phiếu tại chủ đề và hiện phiếu bầu của họ nếu có. Nếu không thì họ sẽ nhìn thấy tùy chọn bỏ phiếu ngay cả khi họ không có khả năng bỏ phiếu lại. Cái này có thể ảnh hưởng đến thực thi.

  Check Thread Subscription: Kiểm tra theo dõi chủ đề
  Nếu được bật, tùy chọn này sẽ thông báo đến người dùng rằng họ đã đăng ký theo dõi chủ đề nào đó bằng cách hiển thị một biểu tượng nhỏ khi họ xem forumdisplay và kết quả tìm kiếm. Nó cũng sẽ thay đổi dòng chữ "Theo dõi chủ đề này" trên showthread thành "Hủy theo dõi chủ đề này". Cái này có thể ảnh hưởng đến việc thực thi.

  Show Similar Threads: Hiện những bản sao chủ đề?
  Thiết lập giá trị này là 'Có' nếu bạn muốn thấy 'những bản sao chủ đề' được hiển thị trên trang chủ đề.

  Hãy chú ý rằng thiết lập này sẽ chỉ làm việc nếu bạn bật 'Tự động tìm bản sao chủ đề' tại phần Tùy chọn tìm kiếm bài viết section.

  Post Elements: Thành phần phụ của bài viết
  Đó là những thông tin người dùng không bắt buộc mà bạn muốn hiển thị trên mỗi bài viết.


  Display Age - Hiển thị tuổi
  Display Reputation Power : Hiển thị Danh tiếng

  ------------------------------***------------------------------

  Threaded / Hybrid Mode Options (showthread) - Tùy chọn chế độ Dạng cây / Pha trộn (showthread)

  Enable Threaded / Hybrid Mode: Bật chức năng Dạng cây / Pha trộn
  Sử dụng thiết lập này để bật hoặc tắt hoàn toàn chế độ hiển thị dạng cây và chế độ pha trộn.

  Use Threaded Mode by Default: Sử dụng chế độ dạng cây là mặc định
  Thiết lập cái này là 'Có' nếu bạn muốn người dùng (những ai không đặt sở thích rõ ràng) để xem chủ đề trong chế độ hiển thị dạng cây.

  Thiết lập này sẽ không có tác dụng nếu 'Bật chế độ Dạng cây/Pha trộn' được đặt là 'Không'.

  Threaded Mode: Posts Depth: Chế độ dạng cây: Chiều sâu bài viết
  Khi hiển thị ở chế độ dạng cây, danh sách bài viết trong chủ đề hiện thời sẽ được hiển thị tại phần trên của trang. Tùy chọn này cho phép bạn đặt 'Chiều sâu' là bao nhiêu của danh sách được hiển thị.

  Threaded Mode: Maximum Cached Posts: Chế độ dạng cây: Bài viết lưu giữ tối đa
  Khi hiển thị ở chế độ dạng cây, danh sách bài viết trong chủ đề hiện thời sẽ được hiển thị tại phần trên của trang. Tùy chọn này cho phép bạn đặt 'Chiều sâu' của cây là bao nhiêu mà hệ thống sử dụng cơ cấu 'giấu kín' bằng _Javascript. Cái này sẽ tạo cho bản tải đầu tiên lớn hơn, nhưng có nghĩa là trang đó không cần phải tải lại cho mỗi bài viết đã được xem.
  Private Messaging Options - Trợ giúp Tùy chọn hộp tin nhắn

  Private Messaging Enabled: Bật hộp tin nhắn
  Bật/Tắt hộp tin nhắn.

  Instant Messaging Support - Check for New Private Messages: Hỗ trợ tin nhắn tức thời - Kiểm tra tin nhắn mới
  Chọn 'Có' cho tùy chọn này sẽ làm hệ thống kiểm tra dữ liệu tin nhắn mỗi khi người dùng tải một trang, và sẽ hiển thị thông báo có tin nhắn mới.

  Maximum Characters Per Private Message: Số ký tự tối đa mỗi tin nhắn
  Số ký tự tối đa chấp nhận trong tin nhắn.

  Đặt là 0 để bỏ giới hạn.

  Floodcheck - Minimum Time Between Messages: Floodcheck - Thời gian tối thiểu giữa các tin nhắn
  Kiểm tra Flood tin nhắn. Chọn thời gian tối thiểu kể từ khi người dùng gửi tin nhắn cuối cùng. Cái này ngăn cản thành viên 'spamming' bằng cách gửi rất nhiều tin nhắn trong một thời gian ngắn.

  Đặt là 0 để tắt tùy chọn.

  Default Messages Per-Page: Mặc định số tin nhắn mỗi trang
  Thiết lập này cho phép bạn chỉ định con số mặc định của tin nhắn được hiển thị trên mỗi trang trong trang danh sách tin nhắn.

  Maximum Messages Per-Page: Số tin nhắn tối đa mỗi trang
  Thiết lập này cho phép bạn đặt giới hạn số tin nhắn mà thành viên có thể hiển thị trên mỗi trang hộp tin nhắn.

  Allow Message Icons for Private Messages: Cho phép biểu tượng bài viết cho tin nhắn
  Cho phép thành viên dùng biểu tượng bài viết cho tin nhắn.

  Allow vB Code in Private Messages: Cho phép vB Code trong tin nhắn
  Cho phép thành viên thêm vB Code trong tin nhắn? (Giống như , ..vv..)

  Allow Smilies in Private Messages: Cho phép smilies trong tin nhắn
  Cho phép thành viên thêm smilies trong tin nhắn?

  Allow Code in Private Messages: Cho phép thẻ [IMG] trong tin nhắn[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Cho phép thành viên thêm thẻ [IMG] trong tin nhắn?[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Allow HTML in Private Messages: Cho phép HTML trong tin nhắn[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Cho phép thành viên thêm mã HTML thô trong tin nhắn?[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana](Không khuyến cáo bật.)[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]------------------------------***------------------------------[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Who's Online Options - Tùy chọn Ai đang Online[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Who's Online Enabled: Bật Ai đang Online[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Chọn 'Không' sẽ tắt chức năng Ai đang Online.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Who's Online Refresh Period: Thời gian Refresh cho Ai đang Online[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Thời hạn tính theo giây để refresh trang Ai đang Online.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Đặt là 0 để tắt tự động refresh.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Who's Online Display Guests: Ai đang Online hiển thị khách lạ[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Hiện Khách lạ trên Ai đang Online?[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Who's Online Resolve IP Addresses: Ai đang Online hiển thị IP[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Hiển thị địa chỉ IP cho những ai truy cập để xem chúng?[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Cái này có thể gây giảm đột ngột hiển thị của Ai đang Online.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Enable Spider Display: Bật hiển thị tìm kiếm[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Bật sự đồng nhất hoá trong máy tìm kiếm.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Spider Identification Strings: Chuỗi nhận dạng Spider[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Nhập vào tên duy nhất cho spider máy tìm kiếm mà bạn muốn chấp nhận. Cái này nên là một cái gì đó duy nhất mà chỉ dẫn cho người dùng về máy tìm kiếm. Hãy đặt mỗi mô tả trên một dòng. Việc này không quan trọng và tùy chọn trước cần phải được bật sự nhận dạng máy tìm kiếm.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Spider Identification Description: Mô tả Spider[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Nhập vào đoạn văn mà bạn muốn hiển thị cho mỗi spiders trên trang Ai đang Online. Bạn cần phải đặt mô tả spiders trên cùng một dòng với spider được định nghĩa ở trên. Ví dụ, nếu bạn đặt 'google' là spider thứ 3 ở trên, thì hãy đặt mô tả 'Google' trên dòng thứ 3 ở bên phải.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]------------------------------***------------------------------[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Search Engine Friendly Archive - Máy lưu trữ[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Forum Archive Enabled: Bật diễn đàn lưu trữ[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Kho tìm kiếm thuận lợi Chỉ làm việc dưới Apache web server với PHP được biên dịch là một module.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Nó cung cấp kết cấu cơ bản mà máy tìm kiếm có thể định hình toàn bộ nội dung.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Forum Archive Threads Per Page: Diễn đàn lưu trữ chủ đề mỗi trang[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Số chủ đề được hiển thị mỗi trang trong danh sách chủ đề.[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Cái này thực hiện trên nền mỗi diễn đàn.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Forum Archive Posts Per Page: Diễn đàn lưu trữ bài viết mỗi trang[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Số bài viết được hiển thị mỗi trang trong danh sách chủ đề.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]------------------------------***------------------------------[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Admin Control Panel Options - Tùy chọn Bảng điều khiển Admin[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Control Panel Style Folder: Chọn giao diện bảng điều khiển[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Tùy chọn này cho phép bạn chỉ định giao diện thay đổi cho Bảng điều khiển Admin / Mod, dựa trên cơ sở thư mục 'cpstyles'. Giao diện bạn chọn tại đây sẽ được hiển thị cho tất cả các Mod, và bất kỳ Admin nào không chỉ định giao diện ưa thích của họ.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Thư mục trong thư mục 'cpstyles' phải có ít nhất những file sau:[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]- controlpanel.css[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]- cp_logo.gif[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]- cp_help.gif vBulletin 2 Default vBulletin 3 Default vBulletin 3 Frontend vBulletin 3 Silver[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Timeout Admin Login: Thời hạn Admin đăng nhập[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Bật tùy chọn này nếu bạn muốn đặt thời hạn cho Admin tại bảng điều khiển nếu không hoạt động. Ghi lại nhật ký admincp để an toàn hơn với tùy chọn này. Nếu bạn không muốn đặt thời hạn thoát cho Admin, hãy thêm mật khẩu .htaccess vào thư mục admincp và tắt tùy chọn này.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Control Panel Quick Statistics: Bảng thống kê nhanh[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Hiển thị 'Quick Stats' trên trang chủ của Admin Control Panel?[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Forum Manager Display: Bật chức năng thu gọn trong quản lý diễn đàn?[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Bật tùy chọn này sẽ cho phép Thu gọn/Mở rộng diễn đàn trong phần quản lý diễn đàn. Nó có thể làm giảm bớt phức tạp khi quản lý diễn đàn nhưng cũng sẽ ngăn cản phản hồi lỗi với những menu thả xuống về Trình duyệt/Hệ điều hành.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]User Editor Columns: Số dòng sửa thành viên[/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Số dòng được hiển thị trong phần sửa thành viên.[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]------------------------------***------------------------------[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]External Data Provider - Cung cấp dữ liệu bên ngoài[/FONT][/COLOR]

  [COLOR=#333333][FONT=verdana]Enable External _javascript[/FONT][/COLOR]: Bật External _Javascript
  Thiết lập này cho phép bạn Bật/Tắt cú pháp _Javascript hệ thống mà cho phép bạn thêm dữ liệu diễn đàn vào trang HTML.

  Enable RSS Syndication: Bật hệ thống RSS
  Thiết lập này cho phép bạn Bật/Tắt hệ thống RSS.

  Enable XML Syndication: Bật hệ thống XML
  Thiết lập này cho phép bạn Bật/Tắt hệ thống XML.

  ------------------------------***------------------------------

  Error Handling & Logging - Thông báo lỗi & Nhật ký

  Log Database Errors to File: Lưu nhật ký CSDL
  Nếu bạn muốn ghi lại tất cả các lỗi của CSDL vào file, hãy nhập đường dẫn tới file tại đây. File sẽ được lưu theo dạng {filename}.log.

  Hãy chú ý thư mục mà file được tạo ra phải có khả năng ghi bởi web server.

  Log Failed Admin Control Panel Logins to File: Lưu nhật ký Admin đăng nhập hỏng
  Nếu bạn muốn ghi lại tất cả các lần đăng nhập không thành công của Admin vào bảng điều khiển vào file, hãy nhập đường dẫn cho file tại đây. File sẽ được lưu với tên {filename}.log

  Hãy chú ý thư mục mà file được tạo ra phải có khả năng ghi bới web server.

  Maximum File Size of Error Logs: Kích thước tối đa của nhật ký lỗi
  Nếu bạn muốn ghi lại nhật ký lỗi của diễn đàn luân phiên nhau khi chúng đến giới hạn kích thước, hãy nhập kích thước tính theo bytes tại đây.
  1048576 bytes = 1 megabyte.

  Khi file nhật ký tới giới hạn này nó sẽ được đổi tên là {filename}{unix timestamp}.log và file mới sẽ được tạo ra.

  Đặt giá trị là 0 để tắt chức năng ghi nhật ký luân phiên.

  TDisable Database Error Email Sending: Tắt gửi email thông báo lỗi CSDL
  Nếu bạn muốn ngăn cản diễn đàn gửi email tới địa chỉ $technicalemail bạn đã chỉ định trong config.php, hãy đặt giá trị này là 'Có'.
  Báo cáo lỗi về lỗi kết nỗi CSDL vẫn sẽ được gửi.
  Cái này không khuyến cáo bạn đặt giá trị này là 'Có' trừ khi bạn đăng nhập vào file nhật ký lỗi CSDL. (xem ở trên)

  ------------------------------***------------------------------

  Paid Subscriptions - Theo dõi đã thanh toán

  Payment Methods: Phương thức thanh toán
  Hãy kiểm tra phương thức thanh toán mà bạn cài đặt đúng đắn và muốn dùng nó để thanh toán đăng ký theo dõi.

  PayPal Email
  Hãy nhập vào email tại PayPal, mọi sự tham khảo về dịch vụ đăng ký theo dõi sẽ dùng email này.

  NoChex Email
  Hãy nhập email NoChex của bạn, mọi sự tham khảo về dịch vụ đăng ký theo dõi sẽ sử dụng email này.

  WorldPay Installation ID
  The Install ID that is generated by the WorldPay CMS for the subscription callback. Please read the manual for instructions on how to change the password.

  Authorize.Net Login ID
  ID của bạn để đăng nhập tại authorize.net. Hãy đọc kỹ hướng dẫn để thay đổi transact[COLOR=#333333][FONT=verdana]ion key

  Tổng hợp Internet[/FONT][/COLOR]
   
 2. hiu5dl

  hiu5dl New Member

  0915.638.789 - DẪN TOUR DU LỊCH ĐÀ LẠT GIÁ RẺ: Bạn và Bạn bè muốn đi Du lịch Đà Lạt? Nhưng còn phân vân? Ăn ở đâu, thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ đà lạt ở đâu, chơi ở đâu? Để tránh tình trạng chèo kéo, tốn tiền?

  Hãy để chúng tôi đưa ra các phương án: Chỗ ăn, nơi ở và các địa điểm vui chơi cũng như phương án di chuyển hợp lý nhất để Bạn và gia đình có một chuyến Du lịch Đà Lạt: VUI - AN TOÀN - TIẾT KIỆM với dịch vụ:


  1. Dẫn tour Cá nhân (1 người- nhiều người), Gia đình du lịch tại Đà Lạt: Dẫn tour (có xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 30-50 chỗ), tư vấn điểm ăn chơi, ngủ nghỉ tiết kiệm nhất để bạn lựa chọn (ít nhất 3 phương án tối ưu cho mục tiêu chuyến đi);
  2. Hợp đồng cho thuê xe du lịch tự lái, CÓ TÀI XẾ LÁI tại Đà Lạt: Xe máy; ô tô tự lái tại Đà Lạt (4 chỗ, 7 chỗ Innova-Zace, 16 chỗ và nhiều dòng xe khác... cho thuê ngày hoặc cho thuê tháng dài hạn);
  3. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa giá rẻ tại Đà Lạt: Nhận chở hàng, vận chuyển hàng bằng xe Deawoo, xe tải nhỏ, xe tải lớn...
  ** Tư vấn miễn phí: HOTLINE: 0915.638.789; hoặc truy cập website: www .huongdandulichdalat. COM. Ngoài ra có thể tự Setup cho mình một kỳ nghỉ cuối tuần tại Đà Lạt như ý!!!

  Ps: Bạn nghĩ sao nếu chuyến đi Đà Lạt vào kỳ nghỉ cuối tuần cho 02 người (từ tối thứ 6-CN) (TIẾT KIỆM ĐẾN 50%) chỉ khoảng 03 triệu đồng? Dịch vụ dẫn tour và hướng dẫn tour du lịch Đà Lạt Vì khách hàng - Siêu tiết kiệm - Siêu rẻ hân hạnh được phục vụ Quý khách!

  HƯỚNG DẪN DU LỊCH ĐÀ LẠT GIÁ RẺ NHẤT - CHO THUÊ XE DU LỊCH TỰ LÁI Ở ĐÀ LẠT GIÁ RẺ - HOẶC CÓ TÀI XẾ LÁI KIÊM DẪN TOUR(XE 4 CHỖ HUYNDAI; XE 7 CHỖ INNOVA-ZACE; XE 16 CHỖ...) CÁC ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG, VUI CHƠI KHI ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT - CAC DIA DIEM AN UONG, CAC DIA DIEM VUI CHOI KHI DI DU LICH DA LAT (ĂN GÌ Ở ĐÀ LẠT - AN GI O DALAT)
  Nhận chở khách đi tham quan các địa điểm du lịch theo yêu cầu tại Đà Lạt!

  DỊCH VỤ TƯ VẤN MUA BÁN, CHO THUÊ, TRAO ĐỔI, MÔI GIỚI - GIỚI THIỆU NHÀ ĐẤT GIÁ RẺ - KHU ĐÔNG DÂN CƯ TẠI ĐÀ LẠT: www .dalatland. net

  -----------------
  Note:
  DALATFOODS. net:
  BÁN SỈ, LẺ, BỎ MỐI ĐẶC SẢN ĐÀ LẠT, RAU HOA CỦ QUẢ XANH TƯƠI SẠCH – GIAO HÀNG TOÀN QUỐC - 0963.715.735

  DAN TOUR DU LICH DA LAT GIA RE: Ban va Ban be muon di Du lich Da Lat? Nhung con phan van? An o dau, thue phong khach san, nha nghi, nha tro da lat o dau, choi o dau?
  1. Dan tour Gia dinh du lich tai Da Lat: Dan tour (co xe o to 4 cho, 7 cho, 16 cho, 30-50 cho), tu van diem an choi, ngu nghi tiet kiem nhat de ban lua chon (it nhat 3 phuong an toi uu cho muc tieu chuyen di);
  2. Hop dong cho thue xe oto tu lai, CO TAI XE LAI tai Da Lat: Xe may; o to tu lai tai Da Lat (4 cho, 7 cho Innova-Zace, 16 cho va nhieu dong xe khac... cho thue ngay hoac cho thue thang dai han);
  3. Dich vu van chuyen hang hoa gia re tai Da Lat: Nhan cho hang, van chuyen hang bang xe Deawoo, xe tai nho, xe tai lon...
  HUONG DAN DU LICH DA LAT GIA RE NHAT - CHO THUE XE O TO TU LAI TAI DA LAT GIA RE - HOAC CO TAI XE LAI KIEM DAN TOUR(XE 4 CHO HUYNDAI; XE 7 CHO INNOVA-ZACE; XE 16 CHO...) CAC DIA DIEM AN UONG, VUI CHOI KHI DI DU LICH DA LAT - CAC DIA DIEM AN UONG, CAC DIA DIEM VUI CHOI KHI DI DU LICH DA LAT (AN GI O DA LAT - AN GI O DALAT)
  Nhan cho khach di tham quan cac dia diem du lich theo yeu cau tai Da Lat!
  0915.638.789: CHỞ KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THAM QUAN THEO YÊU CẦU TẠI ĐÀ LẠT - NHẬN CHỞ KHÁCH LẺ ĐI THAM QUAN DU LỊCH ĐÀ LẠT - DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN TOUR DU LỊCH GIA ĐÌNH TẠI ĐÀ LẠT - HỢP ĐỒNG XE DU LỊCH THAM QUAN TẠI ĐÀ LẠT - CHO THUÊ XE HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT - CHO THUÊ XE Ô TÔ 4 CHỖ, 7 CHỖ TỰ LÁI TẠI ĐÀ LẠT - CHỞ KHÁCH ĐI CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐÀ LẠT BẰNG XE Ô TÔ - CHỞ KHÁCH ĐI THAM QUAN DU LỊCH TẠI ĐÀ LẠT THEO YÊU CẦU - CHỞ KHÁCH ĐI ĐÀM PHÁN CÔNG VIỆC THEO YÊU CẦU TẠI ĐÀ LẠT - CHỞ KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ ĐI NGOẠI GIAO TẠI ĐÀ LẠT, Các địa điểm ăn uống - Các địa điểm du lịch - Các địa điểm cắm trại - Các địa điểm vui chơi - Các quán nhậu ngon - Các quán ăn vặt - Các địa điểm nghỉ mát - Các địa điểm du lịch - Du lịch Đà Lạt - Mua bán Đặc sản Đà Lạt - Đi đà lạt nên mua gì - Đi đà lạt nên ăn gì ở đâu - Đi du lịch đà lạt nên chơi ở đâu - Các địa điểm tham quan tại Đà Lạt - Thiền viện trúc lâm - Hồ tuyền lâm Đà Lạt - Thác Pren, Thác Datanla - Núi Langbiang, Suối vàng - Làng cù lần, Thung lũng tình yêu - Vườn hoa Đà Lạt, Chùa vạn hạnh - Thác voi, Chùa Linh ẩn tự - Xem bói tại Đà Lạt, Coi tử vi Đà Lạt - Tư vấn du lịch miễn phí - Hướng dẫn du lịch Đà Lạt - Hồ Xuân Hương - Nhà hàng ăn uống giá rẻ - Địa điểm vui chơi bổ ích - Cho thuê xe máy Đà Lạt - Cho thuê xe ô tô Đà Lạt - Dịch vụ chở khách Đà Lạt - Kinh nghiệm du lịch Đà Lạt - Cẩm nang du lịch Đà Lạt - Hồ Than Thở, Đồi thông 2 mộ - Đồi Mộng mơ Đà Lạt - Bản đồ du lịch Đà Lạt - Khách sạn Đà Lạt - Các khách sạn Đà Lạt giá rẻ - Dịch vụ Đặt phòng khách sạn - Thuê phòng khách sạn - Thuê khách sạn đường nào - Khách sạn cho thuê Đà Lạt - Danh sách khách sạn Đà Lạt - Chở khách du lịch Đà Lạt giá rẻ
  NHAN CHO KHACH LE DI THAM QUAN DU LICH DA LAT, Các địa điểm ăn uốngCác địa điểm du lịchCác địa điểm cắm trạiCác địa điểm vui chơiCác quán nhậu ngonCác quán ăn vặtCác địa điểm nghỉ mátCác địa điểm du lịchDu lịch Đà LạtMua bán Đặc sản Đà LạtĐi đà lạt nên mua gìĐi đà lạt nên ăn gì ở đâuĐi du lịch đà lạt nên chơi ở đâuCác địa điểm tham quan tại Đà LạtThiền viện trúc lâmHồ tuyền lâm Đà LạtThác Pren, Thác DatanlaNúi Langbiang, Suối vàngLàng cù lần, Thung lũng tình yêuVườn hoa Đà Lạt, Chùa vạn hạnhThác voi, Chùa Linh ẩn tựXem bói tại Đà Lạt, Coi tử vi Đà LạtTư vấn du lịch miễn phíHướng dẫn du lịch Đà LạtHồ Xuân HươngNhà hàng ăn uống giá rẻĐịa điểm vui chơi bổ íchCho thuê xe máy Đà LạtCho thuê xe ô tô Đà LạtDịch vụ chở khách Đà LạtKinh nghiệm du lịch Đà LạtCẩm nang du lịch Đà LạtHồ Than Thở, Đồi thông 2 mộĐồi Mộng mơ Đà LạtBản đồ du lịch Đà LạtKhách sạn Đà LạtCác khách sạn Đà Lạt giá rẻDịch vụ Đặt phòng khách sạnThuê phòng khách sạnThuê khách sạn đường nàoKhách sạn cho thuê Đà LạtDanh sách khách sạn Đà LạtChở khách du lịch Đà Lạt giá rẻ
   

Chia sẻ trang này